Privacyverklaring

Wij vinden we het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, veilig en betrouwbaar is. Wij respecteren uw privacy en zullen de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk behandelen.

EP2 Autoservice is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder leggen wij uit hoe we bij EP2 Autoservice en op onze website www.ep2autoservice.nl met uw gegevens omgaan, wat u rechten zijn en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Als u het interessant vindt, kun u op de website www.hulpbijprivacy.nl uitgebreide onafhankelijke informatie vinden over de Europese privacywetgeving.

Heeft u nog vragen na het lezen van onze privacyverklaring? Stuur dan een mail naar: info@ep2autoservice.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Een ‘persoonsgegeven’ is alle informatie die direct over iemand gaat, of naar een individuele persoon te herleiden is.

EP2 Autoservice verwerkt u persoonsgegevens doordat u onze website weleens heeft bezocht, gebruik maakt(e) van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam
– geslacht
– adresgegevens
– e-mailadres
– telefoonnummers
– kenteken
– bank- en betaalgegevens
– IP-adres, internetbrowser en soort/type apparaat
– gegevens over uw activiteiten op onze website
– informatie over afspraken en facturen
– reviews: u beoordeling van onze service/producten
– beelden van beveiligingscamera’s
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EP2 Autoservice verwerkt uw persoonsgegevens omdat:
– wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst, en/of
– u hier toestemming voor hebt gegeven, en/of
– wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijv. ons commerciële belang om u marketingaanbiedingen te doen, of ons belang om onze dienstverlening te kunnen verbeteren), en/of
– we daartoe wettelijk verplicht zijn

We verwerken u persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het afhandelen van uw afspraak, bestelling en/of betaling
– om goederen en diensten bij u af te leveren
– om u te kunnen bellen, SMS’en, WhatsAppen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– voorkomen en bestrijden van diefstal of andere vormen van fraude

EP2 Autoservice verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Er zijn enkele speciale situaties die we hieronder extra toelichten.

Camerabeveiliging

Onze vestiging is voorzien van camera’s. Dat is van belang voor uw veiligheid, maar ook voor die van ons en eigendommen. De camerabeelden worden na maximaal drie weken verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor onderzoek door een recherchebureau of de politie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EP2 Autoservice bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd. Als de informatie nodig is voor interne analyses en rapportages, anonimiseren we de gegevens. De informatie is dan niet meer naar een unieke persoon te herleiden.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– naam/contactgegevens, bestellingen en afspraken:
zolang u actief klant bij ons bent; als u 7 jaar geen aankoop meer hebt gedaan verwijderen wij u gegevens
– factuurgegevens: zolang u actief klant bent, maar in ieder geval minimaal 7 jaar omdat de Belastingdienst dit van ons vraagt
– klantbeoordelingen (reviews): worden soms op de website gepubliceerd, op uw verzoek verwijderen we de beoordeling
– speciale acties: wij bewaren de verstrekte gegevens na afloop om de actie te kunnen afhandelen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden; hoe lang de bewaartermijn is communiceren wij per actie
– camerabeelden: maximaal 5 weken, tenzij de beelden bijv. nodig zijn voor onderzoek
– correspondentie: maximaal 7 jaar

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EP2 Autoservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben we passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt EP2 Autoservice tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde verbinding, te herkennen aan ‘https://’ en het slotje in de browser.
Bovendien zijn alle personen die namens EP2 Autoservice van u persoonsgegevens kennis kunnen nemen, verplicht hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ep2autoservice.nl.

Websites van derden

Op onze website tref u links aan naar andere websites. EP2 Autoservice is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaring van die website.

Contactinformatie

Heb u vragen over onze Privacyverklaring, dan kun u contact opnemen met ons:
EP2 Autoservice
KVK: 62112244
Vestigingsnummer: 000031153410
Vlaardingenstraat 7
1324 LA Almere

U kunt uw vraag natuurlijk ook via e-mail stellen. Stuur uw mail dan naar info@ep2autoservice.nl. Alle overige contactmogelijkheden vind u hier.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het kan nodig zijn dat we de inhoud van onze privacyverklaring moeten bijwerken.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 9 november 2018.